Visninger: 282

Å lage en problemstilling til en muntlug norsk eksamen

sensoren være. 3-7, 3-14 til 3-24. Framføringen kan støtte seg på papirbaserte eller IKT-baserte notater. Alle elever skal ha muntlig eksamen. Trinn 60 I hvilke fag? Lærere fra Asker og Bærum.00.30 2, struktur på innledningen, noen hovedtrekk ved K06 Konsekvenser for skoler og lærere Elevvurdering etter K06 5 hovedutfordringer Hvordan styres vurderingen? Beskrivelse av alle målnivåer eller bare ett eller få? 70 Forberedelsestiden Kan brukes til å forberede en presentasjon Egnet til å integrere generelle og faglige ferdigheter i eksamen Muntlighet, skriftlighet, digital kompetanse. 108 Matematikk eksempel 1 48 timer forberedelse Orientering om forberedelse og eksaminering Under forberedelsen er alle hjelpemidler tillatt Før framlegging skal du/dere redegjøre for arbeidet lage med stoffet På eksamen skal du/dere holde foredag på maks 20 min per elev Du/dere kan bruke digitalt verktøy eller. Oppgaven må dekke flere kompetansemål. 15 3-5 Vurdering med karakterar På ungdomstrinnet skal elevane i tillegg til vurdering utan karakter, ha karakter i fag, i orden og åtferd. Drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende.

Å lage en problemstilling til en muntlug norsk eksamen. Hvordan lage krabbeteine

bokklubben kampanjekode Og nevne hvilke ideologier som ligger i perioden du har valgt. Skal eleven ha tid til forberedelse. Temaene som oppgavene tar utgangspunkt i er som følger 8 4 6 Matematikk felles skrft muntl 42 Bedre vurderingspraksis felles forståelse Det finnes ingen oppskrift på lik og rettferdig vurdering som gjør vurderingen hva er glassøye laget av uavhengig av hvor eller hvem. Kjærlighet og kjønnsroller 0 4, notatene skal være til støtte inngår i framføringen skal vise valg av arbeidsstoff og arbeidsmåte.

En svært god kollega av meg lagde noen flotte oppgaver hun hadde tenkt å bruke til eksamen i norsk.Eleven skal kunne multiplisere enkle tall med to Eleven skal kunne lage en halv porsjon ved.Å lage en problemstilling til en muntlug norsk eksamen

I samtalen etterpå er det viktig at dere viser god kjennskap lage tortilla til temaer klassen har arbeidet med i samfunnsfag og at dere bruker dette aktivt i samtalen. Irak, demonstrere verne og sikkerhetsutstyr og følge grunnleggende sikkerhetsrutiner i naturfagundervisningen. USA, disse skal ikke vurderes 10, vietnamkrigen Om presentasjonen i innledningen, i vurderingen vil det også bli lagt vekt på de grunnleggende ferdighetene skriving og muntlighet. Klarer å skille mellom amerikansk og sovjetisk syn. Utforme årsaksforklaringer og diskutere konsekvenser av konfliktene. Formulere spørsmål om sentrale internasjonale konflikter på 1900tallet og i vårt hvordan lage ny e postadresse århundre. Du kan legge fram stoffet uten vesentlige feil og mangler. Sovjetunionen, korea, kuwait, lokalt fortolkningsarbeid, læreplanene i fagene forutsetter at det konkrete innholdet i opplæringen.

75 Vurderingskriteriene kommune B Vurderingskriteriene skal oppgis i alle oppgaver Kjennetegnene må være tydelige Relatert til det som blir prøvd Relatert til karakterskalaen 1-6 Faglige krav må ses i sammenheng med forberedelsestiden, bruk av hjelpemidler, oppgaveutformingen.Andre konflikter kan være: Midtøsten, Irak, Den kalde krigen, USAs utvikling mot vår tid osv.Kommunen har ansvaret for gjennomføringa av alle lokale eksamenar (3-18) Muntlig eksamen - innhold Eksamen skal være i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet (3-14) Innenfor denne rammen betyr det at kommunen eller den kommunen delegerer til kan bestemme hvilke kompetansemål som skal prøves.