Visninger: 94

Revisor for lag og foreninger

Revisor for lag og foreninger

Det er også mulig å benytte papirblanketten" Min erfaring er at det er en fordel om foreningen irish lotto number frequency kan beholde samme type regnskapssystem uavhengig av hvem som er kasserer. Knyttet til formuesverdier legger loven opp til at alle foreninger med større verdier enn 2 mill. Dette inntreffer hvis foreningen oppfyller to av følgende kriterier. Stiftelser skiller seg ut, unntatt er de virksomheter som har driftsinntekter fra den samlede virksomhet på mindre enn 5 mill. Mindre aksjeselskap kan velge bort revisjon av årsregnskapet på visse vilkår. Forutsetninger for å starte en forening. En forening må ha minst to stiftere. Eks, det samme har alle selskap som skalallerede innkrever merverdiavgift på vegne av myndighetene og leverer næring omsetningsoppgave. Gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger 10 årsverk.

Har Norges Idrettsforbund slike regler for sine særforbund og lag.Og ikke økonomiske foreninger.

Revisor for lag og foreninger

Samvirkeforetak og økonomiske foreninger som i året har hatt salgsinntekter over ting to millioner kroner. Dersom et aksjeselskap skal fravelge revisjon må styret ha fullmakt til dette. Og for selskap under etablering er det stifterne som gir dette.

Det er heller ikke noe krav til å velge registrert eller statsautorisert revisor i forneninger.Det å beholde historikk gir grunnlag for «Best Practice» løsninger, og gode ting kan forsvinne veldig raskt i et unødig skifte av regnskapssystem.Dersom andre enn selskapets egne ansatte skal føre regnskapet, må det foreligge en skriftlig avtale, og vedkommende må være autorisert.