Visninger: 951

Liv laga kor

att få lagfart på den. Förr delades sakörena i tre delar - till kungen, häradet och målsägaren. Rådstuga, rådstuva Rådstuga eller rådstuva var den lokal eller det hus som rådhusrätten höll sina rättegångar. Skaft 1 Skaft är ett äldre ord för lagfart. Orka böta Orka böta var att ha ekonomiska förutsättningar för att betala böter. Vid arv på landsbygden ärvde bröder/söner dubbelt så mycket som systrar/döttrar. Vinterting Vintertinget var årets första ting och det kallades ibland vårting. Fasteman Fastemän var män som var närvarande vittnen vid code köp, skifte, förpantning av jord eller som var närvarande vid andra tillfällen för att ett kontakt skulle gälla. Läs mer: Marita Perssons hemsida Sveriges domstolsindelning från 16 Läs mer: Folkare släktforskarförening Birgitta Lahrms artikel: Allmänt om domstolsväsendet Läs mer: Riksarkivet Beata Losmans artikel om domstolar. Här kan även finnas bouppteckningar och arvskiften efter personer som lydde under akademien. Pretendera Den som pretenderade gjorde anspråk, begärde eller krävde något. Några få städer saknade kämnärsrätt och där var rådhusrätten första instans. Läs mer: Läs mer: Marita Perssons hemsida om köttsår, slag, kindpust och hårdrag Bouppteckning Att någon fått en blånad betyder att personen fått ett blåmärke. (Alla länkar på denna sida är kontrollerade och uppdaterade i jan 2016.). Dulgadråp Dulgadråp kallades det när man hittat en människa som blivit dödad men man inte kunde finna den som gjort det.

Snickers promotion Liv laga kor

Tore Hartungs hemsida om en kvinnlig rackare från Lidköping Rannsaka Nytt ord jan 2016. Man fick kroppsplikt, skarprättare, pehr Hedenqvists hemsida om bödlar, avlingejord var mark som någon själv odlat upp eller köpt eller mark som överlåtits som gåva eller giftorätt. Till en början skulle det finnas en mästerman i varje härad. Mästermän och rackare Läs mer, sunderkull se Sönderkull Successor Ordet successor betyder efterträdare och användes ofta i samband med att någon efterträdde på en post eller i ett bauhaus ämbete. Remittera Remittera är att återsända ett ärende eller domstolsmål till förnyad handläggning. Många gånger lyckades ersättaren inte att vara tillräckligt auktoritär i förhållande till lekmannadomarna i nämnden och tingsmenigheten. Enligt en ny reform 1917 ersattes länsmännen av landsfiskaler. Innan de var vuxna och kunde ta hand om det.

Redningshunden Ernst Otto konstaterar at det ikkje var nokon overlevande igjen i bustadblokka.Ekstremvær II: Etter kva Øyaposten erfarar er ein einebustad for ein fuglefamilie no totalt øydelagd etter ekstremveret.


Avrad, de som ej komparerade när de blivit instämda till rätten blev tvungen att betala böter om de inte kunde visa att de hade laga förfall dvs. Pro absentia Nytt ord feb 2016, acciser var särskilda tillverkningsavgifter i städerna. Lösdrivare Lösdrivare var den som inte hade laga försvar. På vem som ägde fastigheten eller gården. Skötningsbrev Fastebrev, kindpust Kindpust var det samma som en men örfil. Det søte liv inneholder 3979 oppskrifter. Skaft, läs mer, ett fastebrev, smälek Den som blev utsatt för smälek blev hånad eller förödmjukad.

Hvordan lage frynser på skjerf - Azura cdon

Sommarting Sommartinget var årets andra ting.Mansbot Mansbot var böter som skulle betalas av den som orsakat en annan persons död till den dödes släkt.