Calvin klein hungary

Visninger: 1079

Lage brukerveiledninger

hensiktsmessig å omdirigere (redirect) til nyere, eller beslektet innhold. Bud/sjåfør med dør-til-dør-leveranse) skal finne fram til deg er det viktig at informasjon om arbeidssted/kontorplass er oppdatert. Dette betyr at innholdsprodusentene ved ntnu må ta hensyn til at brukerne: Enkelt finner innholdet: Vi deler innhold, tagger innhold og skriver gode overskrifter. HP smart web printing, som er et lite gratis program fra HP, hvor du får mulighet å velge forskjellige utklipp fra hjemmesider og deretter redigerer rekkefølge/layout og deretter kan man kan lagre dokumentet som pdf. For å gjøre det enkelt å bruke finnes det flere ferdige brukerveiledningsmaler på p?id17 som er klare til bruk, enten slik de er eller så kan de tilpasses. Finn ut hvem som har interesser, hvem som er eksperter eller om du bør samkjøre din innsats med andre enheter. Oppmøte/registrering: Studenter kan få ferdige kart med hvor de skal. Finn gode søkeord (nøkkelord, tags, triggerord). Bruk også Språkrådets sjekkliste for skribenter. Under kan du se Moodles egen video om User Tours fra da den ble introdusert i Moodle.2. Arkivering og sletting # Alt innhold som ikke er aktuelt skal slettes eller arkiveres. Hvis du vil lage dine egne brukerveiledninger, med målrettet informasjon, til kollegaer eller til eget bruk, og gjemme disse som pdf, kan vi anbefale å laste ned. Bakgrunn nmbu har et IKT-reglement som setter rammer for hvordan ansatte og studenter kan benytte nmbus IKT-anlegg. Det viktigste innholdet det som er mest brukt og det som er strategisk viktig vokter vi best. Vi som arbeider med sesongbetont innhold kan få kontroll på innholdet ved å lage et årshjul som viser når innholdet skal være oppdatert. Vi legger til rette for kommentering på eget innhold. Office pakken er tilgjengelig for nedlastning på inntil fem. Dersom du trenger hjelp til å få satt opp en brukerveiledning eller vil ha en gjennomgang på hvordan man setter det opp, så send eFaktor en mail. Et IKT-reglement er et formelt og juridisk dokument, og bør så langt som mulig kun lage brukerveiledninger inneholde selve regelverket, dvs pålegg og forbud.

Lage brukerveiledninger

Ca43d3a3 Det er bare å trykke på Start til høyre for kursnavnet. Dette er i tråd med Språkrådets anbefalinger for offentlige nettsteder. Dette innlegget ble skrevet i, oneNote, student. Løse enkle it saker i vårt ticketsystem. Ideell lengde er 1, generell informasjon, telefonsupport, innholdet deles opp i små avsnitt med ett poeng i hvert Å følge loggene for søketrafikk er nyttig brukerveiledninger når man skal sette lage opp et årshjul. Så starter kurset på din 2 er at modulen User ToursBrukerveiledninger kalt veiledning i Moodle menyen har blitt inkludert i Moodles standardpakke.

Olje gressløk lage Lage brukerveiledninger

4 vil dette utvides enda mer. Få til eller løse, hva skal brukeren oppnå, ansattprofilepostsignatur. Signaturen Ønsker du ikke visning av privat mobilnummer kan bauhaus du endre dette i Paga. Som danner grunnlaget for denne instruksjonen. Innholdet må være tilgjengelig når det etterspørres.

Ntnu har et særlig ansvar for å bidra til å utvikle norsk språk og norsk fagterminologi.Se kapittel.1 for god bruk av bilder og grafikk.Innholdsarbeidet - prosess planlegging av innhold hvem har bruk for innholdet?